Podmienky registrácie


Internetový objednávkový systém je určený pre veľkoobchodné objednávky podnikateľských subjektov, zaoberajúcich sa obchodom so športovým tovarom.


K registrácií a následnému prístupu do objednávkového systému b2b.elcon.sk je nutné najprv vyplniť registračný formulár.


Po vyplnení formulára budú údaje skontrolované na úplnosť a správnosť. Následne, po kontrole, Vám bude zaslaný, na zadaný email v registračnom formulári, prístupový login a heslo.


Minimálna hranica prvej objednávky pre novo evidované subjekty (ktoré s nami ešte neobchodovali) je 200 € bez DPH.


Vyhradzujeme si právo odmietnutia registrácie do aplikácie b2b.elcon.sk alebo zneprístupnenia už udeleného prístupu v opodstatnených prípadoch. Vyhradzujeme si právo zmeny pravidiel registrácie a prístupu do aplikácie bez predchádzajúceho upozornenia.